اساتید

محمدجواد آتشی
مدرس اسپیکینگ و لیسنینگ
Mohammadjavad Atashi
Speaking and listening instructor
جزئیات بیشتر
فاطمه هداوندی
مدرس دوره های زبان عمومی
Fateme Hadavandi
General English instructor
جزئیات بیشتر
زهرا آذریان
مدرس دوره های مکالمه
Zahra Azeryan
Speaking course instructor
جزئیات بیشتر
هنگامه فروغی
مدیر دپارتمان ترجمه
Hengame Foroghi
Head of Translation
جزئیات بیشتر
شیوا عاشوری
مدرس دوره های جنرال اینگلیش
Shiva Ashoori
General English instructor
جزئیات بیشتر
زهرا امیری
مدرس آیلتس و تسول
Zahra Amiri
Tesol and Ielts trainer
جزئیات بیشتر
زهرا شایان فرد
مدرس اسپیکینگ و لیسنینگ
Zahra Shayanfard
Speaking and listening instructor
جزئیات بیشتر
فاطمه خمسه
مدرس دوره های زبان عمومی و مکالمه
Fateme Khamse
General English & Speaking
جزئیات بیشتر
علی رضا صاحبی
موسس و مدیریت
Alireza sahebi
Co-Founder ,CEO
جزئیات بیشتر
ایمان رضایی
سوپروایزر و مدیر اجرایی
Iman Rezai
Excutive Director
جزئیات بیشتر
شیدا عظیمی
سوپروایزر T.K.T
Sheyda Azimi
supervisor T.K.T
جزئیات بیشتر