لیست دوره ها

Video vocab - Senior

۱۴۰۱/۱۰/۰۱
استاد

ظرفیت : 0 نفر

100,000 تومان

Video vocab - Ielts 1

۱۴۰۱/۱۰/۰۱
استاد

ظرفیت : 0 نفر

100,000 تومان

Video vocab - Ielts 2

۱۴۰۱/۱۰/۰۱
استاد

ظرفیت : 0 نفر

100,000 تومان

Adults A5

۱۴۰۱/۰۹/۰۵
استاد علی رضا صاحبی

ظرفیت : 0 نفر

275,000 تومان

Adults A1

۱۴۰۱/۰۸/۱۹
استاد علی رضا صاحبی

ظرفیت : 0 نفر

260,000 تومان

Adults I4

۱۴۰۱/۰۸/۱۴
استاد

ظرفیت : 0 نفر

240,000 تومان

Video vocab - Junior

۱۴۰۱/۰۸/۱۰
استاد

ظرفیت : 0 نفر

100,000 تومان

Adults I3

۱۴۰۱/۰۸/۰۳
استاد ایمان رضایی

ظرفیت : 0 نفر

240,000 تومان

Video vocab - Fresh

۱۴۰۱/۰۸/۰۲
استاد

ظرفیت : 0 نفر

100,000 تومان

Teenage PI2

۱۴۰۱/۰۷/۲۳
استاد آرمین چگینی

ظرفیت : 0 نفر

230,000 تومان

Adults I2

۱۴۰۱/۰۷/۲۳
استاد

ظرفیت : 0 نفر

240,000 تومان

Adults E4

۱۴۰۱/۰۷/۱۶
استاد

ظرفیت : 0 نفر

240,000 تومان

Kids I4

۱۴۰۱/۰۷/۱۴
استاد آرمین چگینی

ظرفیت : 0 نفر

210,000 تومان

Teenage B3

۱۴۰۱/۰۷/۱۴
استاد سوین شیخ رحیمی

ظرفیت : 0 نفر

220,000 تومان

Adults E2

۱۴۰۱/۰۷/۱۰
استاد شیدا عظیمی

ظرفیت : 0 نفر

240,000 تومان

Adults PI3

۱۴۰۱/۰۷/۰۴
استاد ایمان رضایی

ظرفیت : 0 نفر

250,000 تومان

Adults I1

۱۴۰۱/۰۷/۰۴
استاد آرمین چگینی

ظرفیت : 0 نفر

250,000 تومان

Kids I3

۱۴۰۱/۰۷/۰۳
استاد سوین شیخ رحیمی

ظرفیت : 0 نفر

210,000 تومان

Teenage PI3

۱۴۰۱/۰۷/۰۲
استاد علی رضا صاحبی

ظرفیت : 0 نفر

230,000 تومان

Business

۱۴۰۱/۰۷/۰۲
استاد ایمان رضایی

ظرفیت : 0 نفر

0 تومان

Immigration

۱۴۰۱/۰۷/۰۲
استاد علی رضا صاحبی

ظرفیت : 0 نفر

0 تومان

Ielts

۱۴۰۱/۰۷/۰۲
استاد علی رضا صاحبی

ظرفیت : 0 نفر

0 تومان

PTE

۱۴۰۱/۰۷/۰۲
استاد شیدا عظیمی

ظرفیت : 0 نفر

0 تومان

دوره مکالمه پیشرفته

۱۴۰۱/۰۷/۰۲
استاد علی رضا صاحبی

ظرفیت : 0 نفر

240,000 تومان

دوره مکالمه مبتدی

۱۴۰۱/۰۷/۰۲
استاد رویا رحیمی

ظرفیت : 0 نفر

220,000 تومان

Teenage E2

۱۴۰۱/۰۶/۲۶
استاد آرمین چگینی

ظرفیت : 0 نفر

220,000 تومان

Kids U1

۱۴۰۱/۰۶/۲۴
استاد ایمان رضایی

ظرفیت : 0 نفر

210,000 تومان

Kids I2

۱۴۰۱/۰۶/۲۲
استاد رویا رحیمی

ظرفیت : 0 نفر

210,000 تومان

Teenage E1

۱۴۰۱/۰۶/۱۹
استاد رویا رحیمی

ظرفیت : 0 نفر

220,000 تومان

Kids E1

۱۴۰۱/۰۶/۱۶
استاد

ظرفیت : 0 نفر

200,000 تومان

Kids I1

۱۴۰۱/۰۶/۱۴
استاد شیدا عظیمی

ظرفیت : 0 نفر

210,000 تومان

Teenage PI1

۱۴۰۱/۰۶/۱۲
استاد ایمان رضایی

ظرفیت : 0 نفر

230,000 تومان

Teenage B2

۱۴۰۱/۰۶/۱۲
استاد شیدا عظیمی

ظرفیت : 0 نفر

220,000 تومان

دوره مکالمه متوسط

۱۴۰۱/۰۶/۰۵
استاد ایمان رضایی

ظرفیت : 0 نفر

230,000 تومان

Kids E3

۱۴۰۱/۰۶/۰۱
استاد

ظرفیت : 0 نفر

200,000 تومان

Kids E2

۱۴۰۱/۰۵/۲۵
استاد سوین شیخ رحیمی

ظرفیت : 0 نفر

200,000 تومان

Kids B2

۱۴۰۱/۰۵/۱۵
استاد رویا رحیمی

ظرفیت : 0 نفر

200,000 تومان

Kids B1

۱۴۰۱/۰۵/۱۱
استاد سوین شیخ رحیمی

ظرفیت : 0 نفر

210,000 تومان

کارگاه نوروزی ریدینگ آیلتس

۱۴۰۰/۰۱/۰۷
استاد شیدا عظیمی

ظرفیت : 0 نفر

400,000 تومان

کارگاه نوروزی اسپیکینگ آیلتس

۱۴۰۰/۰۱/۰۴
استاد ایمان رضایی

ظرفیت : 0 نفر

400,000 تومان

کارگاه نوروزی لیسنینگ آیلتس

۱۴۰۰/۰۱/۰۳
استاد آرمین چگینی

ظرفیت : 0 نفر

400,000 تومان

کارگاه نوروزی رایتینگ آیلتس

۱۴۰۰/۰۱/۰۲
استاد رویا رحیمی

ظرفیت : 0 نفر

400,000 تومان

دوره تخصصی فشرده آیلتس نوروزی

۱۴۰۰/۰۱/۰۲
استاد علی رضا صاحبی

ظرفیت : 0 نفر

1,200,000 تومان

کپسول مکالمه زبان انگلیسی

۱۴۰۰/۰۱/۰۱
استاد فاطمه خمسه

ظرفیت : 0 نفر

240,000 تومان