لیست دوره ها

کارگاه نوروزی ریدینگ آیلتس

۱۴۰۰/۰۱/۰۷
استاد شیدا عظیمی

ظرفیت : 0 نفر

400,000 تومان

کارگاه نوروزی اسپیکینگ آیلتس

۱۴۰۰/۰۱/۰۴
استاد ایمان رضایی

ظرفیت : 0 نفر

400,000 تومان

کارگاه نوروزی لیسنینگ آیلتس

۱۴۰۰/۰۱/۰۳
استاد آرمین چگینی

ظرفیت : 0 نفر

400,000 تومان

کارگاه نوروزی رایتینگ آیلتس

۱۴۰۰/۰۱/۰۲
استاد رویا رحیمی

ظرفیت : 0 نفر

400,000 تومان

دوره تخصصی فشرده آیلتس نوروزی

۱۴۰۰/۰۱/۰۲
استاد علی رضا صاحبی

ظرفیت : 0 نفر

1,200,000 تومان

کپسول مکالمه زبان انگلیسی

۱۴۰۰/۰۱/۰۱
استاد فاطمه خمسه

ظرفیت : 0 نفر

240,000 تومان

Video vocab - Senior

۱۳۹۹/۱۲/۱۶
استاد

ظرفیت : 0 نفر

80,000 تومان

Video vocab - Ielts 1

۱۳۹۹/۱۲/۱۶
استاد

ظرفیت : 0 نفر

80,000 تومان

Video vocab - Junior

۱۳۹۹/۱۲/۱۰
استاد

ظرفیت : 0 نفر

80,000 تومان

دوره مکالمه متوسط

۱۳۹۹/۱۲/۰۴
استاد ایمان رضایی

ظرفیت : 0 نفر

165,000 تومان

دوره مکالمه پیشرفته

۱۳۹۹/۱۲/۰۲
استاد علی رضا صاحبی

ظرفیت : 0 نفر

180,000 تومان

دوره مکالمه مبتدی

۱۳۹۹/۱۲/۰۲
استاد رویا رحیمی

ظرفیت : 0 نفر

150,000 تومان

Video vocab - Fresh

۱۳۹۹/۱۲/۰۲
استاد

ظرفیت : 0 نفر

80,000 تومان

Video vocab - Ielts 2

۱۳۹۹/۱۱/۱۵
استاد

ظرفیت : 0 نفر

80,000 تومان

Kids I4

۱۳۹۹/۱۱/۱۴
استاد آرمین چگینی

ظرفیت : 0 نفر

165,000 تومان

Adults I4

۱۳۹۹/۱۱/۱۴
استاد

ظرفیت : 0 نفر

165,000 تومان

Kids I3

۱۳۹۹/۱۰/۰۳
استاد سوین شیخ رحیمی

ظرفیت : 0 نفر

165,000 تومان

Adults I3

۱۳۹۹/۱۰/۰۳
استاد ایمان رضایی

ظرفیت : 0 نفر

165,000 تومان

Kids E3

۱۳۹۹/۱۰/۰۱
استاد

ظرفیت : 0 نفر

155,000 تومان

Teenage E2

۱۳۹۹/۰۹/۲۵
استاد آرمین چگینی

ظرفیت : 0 نفر

175,000 تومان

Teenage PI2

۱۳۹۹/۰۹/۲۲
استاد آرمین چگینی

ظرفیت : 0 نفر

185,000 تومان

Adults I1

۱۳۹۹/۰۹/۰۴
استاد آرمین چگینی

ظرفیت : 0 نفر

215,000 تومان

Adults A5

۱۳۹۹/۰۹/۰۴
استاد علی رضا صاحبی

ظرفیت : 0 نفر

275,000 تومان

Teenage PI3

۱۳۹۹/۰۹/۰۱
استاد علی رضا صاحبی

ظرفیت : 0 نفر

185,000 تومان

Kids E2

۱۳۹۹/۰۸/۲۵
استاد سوین شیخ رحیمی

ظرفیت : 0 نفر

155,000 تومان

Kids I2

۱۳۹۹/۰۸/۲۲
استاد رویا رحیمی

ظرفیت : 0 نفر

165,000 تومان

Adults I2

۱۳۹۹/۰۸/۲۲
استاد

ظرفیت : 0 نفر

165,000 تومان

Teenage E1

۱۳۹۹/۰۸/۱۸
استاد رویا رحیمی

ظرفیت : 0 نفر

175,000 تومان

Teenage B3

۱۳۹۹/۰۸/۱۴
استاد سوین شیخ رحیمی

ظرفیت : 0 نفر

175,000 تومان

Adults PI3

۱۳۹۹/۰۸/۰۴
استاد ایمان رضایی

ظرفیت : 0 نفر

215,000 تومان

Kids U1

۱۳۹۹/۰۷/۲۴
استاد ایمان رضایی

ظرفیت : 0 نفر

195,000 تومان

Adults A1

۱۳۹۹/۰۷/۱۹
استاد علی رضا صاحبی

ظرفیت : 0 نفر

260,000 تومان

Kids E1

۱۳۹۹/۰۷/۱۶
استاد

ظرفیت : 0 نفر

155,000 تومان

Adults E4

۱۳۹۹/۰۷/۱۶
استاد

ظرفیت : 0 نفر

195,000 تومان

Kids I1

۱۳۹۹/۰۷/۱۴
استاد شیدا عظیمی

ظرفیت : 0 نفر

165,000 تومان

Teenage PI1

۱۳۹۹/۰۷/۱۲
استاد ایمان رضایی

ظرفیت : 0 نفر

185,000 تومان

Teenage B2

۱۳۹۹/۰۷/۱۲
استاد شیدا عظیمی

ظرفیت : 0 نفر

175,000 تومان

Business

۱۳۹۹/۰۷/۰۱
استاد ایمان رضایی

ظرفیت : 0 نفر

0 تومان

Immigration

۱۳۹۹/۰۷/۰۱
استاد علی رضا صاحبی

ظرفیت : 0 نفر

0 تومان

Ielts

۱۳۹۹/۰۷/۰۱
استاد علی رضا صاحبی

ظرفیت : 0 نفر

0 تومان

PTE

۱۳۹۹/۰۷/۰۱
استاد شیدا عظیمی

ظرفیت : 0 نفر

0 تومان

Kids B2

۱۳۹۹/۰۶/۱۵
استاد رویا رحیمی

ظرفیت : 0 نفر

155,000 تومان

Adults E2

۱۳۹۹/۰۶/۱۰
استاد شیدا عظیمی

ظرفیت : 0 نفر

195,000 تومان

Kids B1

۱۳۹۹/۰۵/۱۱
استاد سوین شیخ رحیمی

ظرفیت : 0 نفر

155,000 تومان